IP电话


2011-06-02 20:47:05  王芝藕  所属诗集  阅读4855 】

2400个   

IP电话我名叫IP电话

生活在城市的天空下

马路边上就是我的家

我刚诞生时

人们要打电话都找我

个个把我的本领夸

那时我多么辉煌

就像开在人们心里

一朵朵美丽的春花自从有了移动电话

我就一路跌价

时常挨打受骂

有的缺耳朵

有的少嘴巴

有的没脸庞

有的无腰胯人们啊

请你尊重我爱护我

因为城市的美丽

靠你靠我也靠她(诗词在线提示:诗词版权归作者所有,如有转载请征得作者同意,并注明出自诗词在线)


新华字典查询提示 提示:不明白的汉字去 新华字典搜索下。  


 •   鉴赏、评论:
 •   向来缘浅奈何情深  121.62.173.169     2012/5/12 10:16:02     49 楼
 • 送了5朵鲜花
  ~~~~~~
 •   匿名网友 119.98.147.172     2011/11/5 7:57:32     48 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    219.138.95.158     2011/10/27 16:10:24     47 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 219.138.95.158     2011/10/10 15:45:56     46 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 219.138.95.158     2011/9/19 16:18:46     45 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 119.98.209.199     2011/9/10 10:44:15     44 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 219.138.95.158     2011/9/8 9:29:11     43 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 219.138.95.158     2011/9/7 14:36:02     42 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 127.0.0.1     2011/9/5 12:12:33     41 楼
 • 送了1朵鲜花
 •   匿名网友 127.0.0.1     2011/9/2 14:08:59     40 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 127.0.0.1     2011/9/1 18:47:25     39 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 127.0.0.1     2011/8/30 13:54:21     38 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    127.0.0.1     2011/8/28 6:06:29     37 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   山野居士  127.0.0.1     2011/8/26 22:40:13     36 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    127.0.0.1     2011/8/24 14:58:11     35 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    127.0.0.1     2011/8/18 9:46:40     34 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 127.0.0.1     2011/8/12 17:11:31     33 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    127.0.0.1     2011/8/8 14:35:35     32 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    127.0.0.1     2011/8/5 16:51:57     31 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    127.0.0.1     2011/8/3 11:14:44     30 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    127.0.0.1     2011/8/1 14:47:50     29 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    127.0.0.1     2011/7/31 9:10:44     28 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    119.98.210.126     2011/7/30 9:08:17     27 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 119.98.209.116     2011/7/29 17:21:11     26 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    111.173.49.125     2011/7/28 10:58:46     25 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    111.173.49.125     2011/7/28 10:50:51     24 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 119.96.121.16     2011/7/25 11:41:03     23 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 58.48.77.207     2011/7/24 11:18:21     22 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 119.98.147.133     2011/7/23 11:23:28     21 楼
 • 送了4朵鲜花
 •    113.56.76.232     2011/7/20 20:35:40     20 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    113.56.77.121     2011/7/18 7:40:41     19 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 119.98.145.38     2011/7/8 21:49:49     18 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 119.98.144.13     2011/7/5 15:18:00     17 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    119.98.147.204     2011/7/2 11:43:13     16 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    113.56.76.114     2011/6/16 16:12:10     15 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    219.138.95.158     2011/6/16 8:15:52     14 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    219.138.95.158     2011/6/14 9:31:31     13 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    219.138.95.158     2011/6/10 15:21:17     12 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 219.138.95.158     2011/6/10 14:55:18     11 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 219.138.95.158     2011/6/8 15:51:19     10 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    113.56.78.220     2011/6/8 11:41:44     9 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    119.98.208.113     2011/6/6 18:26:12     8 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    119.96.121.28     2011/6/6 7:25:42     7 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    58.48.77.241     2011/6/5 13:13:17     6 楼
 • 送了5朵鲜花
 •    58.48.77.241     2011/6/5 12:51:41     5 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   匿名网友 111.174.98.219     2011/6/3 20:49:52     4 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   不宜不了  123.138.151.53     2011/6/3 8:35:57     3 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   袁新平  14.221.223.170     2011/6/2 23:56:51     2 楼
 • 送了5朵鲜花
 •   查实  183.163.4.206     2011/6/2 21:32:02     1 楼
 • 送了5朵鲜花

评论请先登录